مكانيك تخصصي تاپتوخ زاده

سر سيلندر د

 

 

رپوشي است از جنس چدن يا الومينيم كه با بلوك سيلندر اطاق احتراق را تشكيل ميدهد.                                                    نكته:سر سيلندر هاي الومينيمي علاوه بر سبكي حرارت را نيز به خوبي انتقال ميدهند.                                                                 نكته:موتور هاي خورجيني مانند بنز 8سيلندر 2سر سيلندر و2ميل سوپاپ دارند.                                                                         بازو بست سر سيلندر:سر سيلندر يكي از قطعاتي است كه بازو بست ان بسيار مهم ميباشد. زيرا بازو بست نادرست سر سيلندر باعث ايجاد عيوبي از جمله تاب ديدگي و يا سوختن نا مرتب واشر سر سيلندر ميگردد. لذا بايد نكات زير را در بازو بست سر سيلندر رعايت كنيد  :                        ا1-هيچگاه سر سيلندر را موقعي كه موتور گرم است بازنكنيد.          2-قبل از باز كردن سر سيلندر كابل منفي باطري را جدا كنيد براي جلوگيري از اتش سوزي.                                                     3-اب موتور را خالب كنيد.                                                   4-شيلگ هاي اب رادياتور وبخاري را باز كنيد .                                     5-اتصالات الكتريكي از قبيل سيم درجه اب ، و واير هاي شمع را باز كنيد.                                                                                   6-بست گلويي اگزوز را باز كنيد.                                               7-سيمها ولوله هاي مربوط به كاربراتور را باز كرده و علامت گذاري كنيد.                                                                          8-درب سوپاپ را باز كنبد.                                                 9-پيچ هاي سر سيلندر را به روش حلزوني از داخل به خارج باز كنيد و سر سيلندر را برداريد.                                                       نكته:براب بستن سر سيلندر انرا به وسيله نوعي اچار به نام تركمتر با گشتاور مشخصي در كاتالوگخودرو ( براي پيكان 6kg.mكيلو گرم بر متر و براي پرايد 8kg.m)از داخل به خارج سفت كنيد.                   عيوب سر سيلندر:                                                             1-

 

--يخ زدن اب در سرسيلندر.

 

-گرم شدن زياد موتور در اثر فشار بيش از حد.

 

-وارد كردن ضربه شديد به سر سيلندر در حين تعمير.

 

كاهش اب رادياتور واب سوزي( خروج دود سفيد از اگزوزوقتي موتور گرم است )

 

براي پيدا كردن ترك هاي ريز كه با چشم ديده نميشوند ابتدا سر سبلندر را باز كرده سپس مجاري اب سر سيلندر را پراز اب كرده و بوسيله پوشش هاي لاستيكي مخصوصي از خروج اب جلوگيري ميكنيم. حالا با اعمال فشار باد محل ترك خوردگي احتمالي را ميابيم.

 

الف )اگر ترك بسيار ريز ومويي باشد با ريختن مقداري واندرسيل يا زرد چوبه در اب موتور و نفوذ اين مواد در تركها اين مشكل برطرف ميشود( كاهش قابليت نفوذ پذيري اب.

 

ج( تركهاي بزرگتر را بوسيله جوش دادن پر ميكنند.

 

اگر سرسيلندر در ناحيه سيت ها ترك بخورد بايد ان را تعويض كرد.

 

2-

 

-باز كرد سرسيلندر موتوري كه هنوز گرم است.

 

-بازوبست غلط و نامرتب پيچ هاي سر سيلندر.

 

-ناميزان بستن پيچ هاي سرسيلندر.

 

-سوختن واشر سرسيلندر.

 

-گرم شدن بيش از حد موتور.

 

سوختن مرتب واشر س سيلندر.

 

-مخلوط شدن اب وروغن.

 

-ورود اب به اطاق احتراق و اب سوزي.

 

-ورود كمپرس به كاربراتور و رادياتور( ورود كمپرس به اب و روغن )

 

-ورود كمپرس به كارتر واگزوز( ورود كمپرس به سيلندر مجاور كه سوپاپش باز است )

 

-خروج كمپرس و كاهش قدرت موتور.

 

-گرم شدن بيش از اندازه موتور.

 

-دير روشن شدن وبد كار كردن موتور.

 

ابتدا سرسيلندر را باز كرده وشستوشو ميدهيم بعد سطح سر سيلندر را با شابر كاملا تمبز كرده وقطعات باقيمانده از واشر وجرم هاي ديگر را باز ميكنيم سپس به يكي از روش هاي زير تاب ديدگي سر سيلندر را بررسي ميكنيم

 

سر سيلندر را از اطاق احتراق روي صفحه صافي گذاشته وبين سيلندر وصفحه صافي فيلر ميزنيم.هيچ فيلري نبايد از بين انها عبور كند ( تاب ديدگي تا 0/05mmمجاز وقابل گذشت است.

 

حداثر تاب ديدگي مجاز سرسيلندر 0/15mmميباشد ودر صورت بيشتر بودن تاب ديدگي بايد سرسيلندر را تعويض كرد.

 

سيلندر را برعكس روي ميز كار قرار داده وخط كش را روي سرسيلندر قرار داده وبين سرسيلندر وخط كش فيلر ميزنيم( فيلر را از بين انها عبور ميدهيم )اين عمل را در چندين بار با زواياي مختلف انجام ميدهيم.هيچ فيلري نبايد از بين انها عبور كند.

 

كف تراشي سرسيلندر در تراشكاريها در حد مجاز( 0/20mmحد اكثر )

 

كف تراشي سرسيلندر غالبا در يك مرحله انجام ميشود. 

 

 

پس از تراش سرسيلندر از واشر تعميري كه ضخامت ان بيشتر است.استفاده ميكنند.

 

كف تراشي بيش از حد سرسيلندر باعث كوچك شدن محفضه احتراق و بالا رفتن نسبت تراكم ودر نتيجه ايجاد خودسوزي ( احتراق قبل از جرقه شمع )ميشود.خودسوزي نيز باعث گرم كردن موتور وسوختن واشر سرسيلندر  ودوده گرفتن شمع( كاهش قدرت جرقه )و اعمال فشار به شاتون ها ودر بعضي مواقع باعث سوراخ شدن پيستون ميشود.

 


:: ادامه مطلب | عيب يابي و تعمير سرسيلندر |
+ بازدید : | ۱۳ آبان ۱۳۹۵ | ۰۳:۴۷:۵۵ | هادي تاپتوخ زاده | نظرات (0)


::: آخرين مطالب ارسالی ...
::: عيب يابي و تعمير سرسيلندر

۱